Join Our WhatsApp Group Contact Us Join Now!

ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023: 255 ഒഴിവുക

ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023: 255 ഒഴിവുകൾ


ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് (ICG) നാവിക് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023-ന് വേണ്ടി ഒരു പരസ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. നിലവിൽ ആകെ 255 ഒഴിവുകൾ ഉണ്ട്, അതിലേക്ക് തൊഴിലന്വേഷകർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ICG റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023-ന്റെ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ പരിശോധിക്കുക.

ICG റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023: അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ പരസ്യം ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് നാവിക്. ഐസിജി ജോബ്സ് വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറങ്ങി 255 ഒഴിവ്. ഒരു അംഗീകൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്/ബോർഡിൽ നിന്ന് പ്രസക്തമായ വിഷയത്തിൽ 10, 12 സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബിരുദം ഉള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതിക്ക് മുമ്പ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. 16 ഫെബ്രുവരി 2023 അവസാന തീയതിയാണ്.

യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് ഔദ്യോഗിക ICG അറിയിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാം. ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 വിജ്ഞാപനം, ഐസിജി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ, പ്രായപരിധി, ഫീസ് ഘടന, യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം, ശമ്പളം നൽകൽ, ജോലി പ്രൊഫൈൽ, ഐസിജി അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് 2023, സിലബസ് എന്നിവയും അതിലേറെയും പോലുള്ള ഐസിജി വിവരങ്ങൾ ഈ ലേഖനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക 255 നാവിക് ഒഴിവുകൾ

★ ജോലി ഹൈലൈറ്റുകൾ ★

ഓർഗനൈസേഷൻഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്
ജോലിയുടെ രീതിഐസിജി റിക്രൂട്ട്മെന്റ്
പോസ്റ്റുകളുടെ പേര്നാവിക്
ആകെ പോസ്റ്റുകൾ255
തൊഴിൽ വിഭാഗംകേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലികൾ
ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി06 ഫെബ്രുവരി 2023
അവസാന തീയതി16 ഫെബ്രുവരി 2023
ആപ്ലിക്കേഷൻ മോഡ്ഓൺലൈൻ സമർപ്പിക്കൽ
ശമ്പളം കൊടുക്കുകരൂപ. 21700/-
ജോലി സ്ഥലംഇന്ത്യയിലുടനീളം
ഔദ്യോഗിക സൈറ്റ്https://indiancoastguard.gov.in

പോസ്റ്റുകളും യോഗ്യതയും

പോസ്റ്റിന്റെ പേര്യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം
നാവിക്ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 10, 12, സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്/ബോർഡിൽ നിന്ന് തത്തുല്യ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം.
ആകെ ഒഴിവ്255

പ്രായപരിധി

  • ICG ജോലികൾ 2023 അപേക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായപരിധി:18 വർഷം
  • ICG ജോലികൾ 2023 അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പരമാവധി പ്രായപരിധി: 22 വർഷം

പേ സ്കെയിൽ

  • ഐസിജി നാവിക് പോസ്റ്റുകൾക്ക് ശമ്പളം നൽകുക:
    രൂപ. 21700/-

അപേക്ഷാ ഫീസ്

  • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുള്ള അപേക്ഷാ സമർപ്പണ ഫീസ്: മറ്റെല്ലാ സ്ഥാനാർത്ഥികളും – രൂപ. 300/-
  • അപേക്ഷകർക്കുള്ള ഫോം സമർപ്പിക്കൽ ഫീസ്: SC, ST – NIL

പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതി

  • ഐസിജി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക/ആരംഭ തീയതി: 06 ഫെബ്രുവരി 2023
  • ഐസിജി ജോബ്‌സ് ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി: 16 ഫെബ്രുവരി 2023

ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് (ICG) എന്ന തസ്തികയിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിനുള്ള പരസ്യം ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കി നാവിക് ICG ഒഴിവുകൾ 2023 അന്വേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ICG ജോലികൾ 2023-ന്റെ എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും യോഗ്യതകളും പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കാനും ജോലി നേടാനും കഴിയും.

പ്രധാനപ്പെട്ട ലിങ്കുകൾ

അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് നിർബന്ധമായും വായിക്കണമെന്ന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ അറിയിക്കുന്നു.

അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധംഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ്ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക
ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കുറിപ്പ് – എല്ലാ വിവരങ്ങളും വിവിധ ഓൺലൈൻ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്നു, ഉള്ളടക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഉള്ളടക്കം കൃത്യവും നല്ല വിശ്വാസത്തോടെയും മികച്ചതാക്കാനുള്ള സമ്പൂർണ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഉള്ളടക്കത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ (സ്രഷ്‌ടാക്കൾ) ആരുമായും ഒരു കാര്യത്തിനും ഉത്തരവാദികളായിരിക്കില്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റും സർക്കുലറും ക്രോസ്-ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഉപദേശിക്കുന്നു.


Post a Comment

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
× Alert! മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്ക് മാത്രമായി ഞങ്ങളുടെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.