പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!


നവമാധ്യമ കരുത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഓൺലൈൻ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് പുതിയതായി ചേക്കേറിയതാണ് "കേരള ഹെഡ്ലൈൻ". കാരുണ്യ രക്തദാന മേഖലയിലെ തൂവൽ സ്പർശം റെഡ് ഈസ് ബ്ലഡ് കേരള ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി (RIBK)  നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ മാധ്യമമാണിത്. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ സത്യത്തിന്റെ കണ്ണോട്കൂടി നോക്കി നിക്ഷ്പക്ഷമായി സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന Kerala Headline കേരളത്തിലെ മണ്ണിൽ പുതിയൊരു ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്..


ഉദ്ദേശം

കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം ശേഖരിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയും വാർത്തകൾ സത്യസന്ധമായി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ദൗത്യത്തോടെയുമാണ് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിൽ പരസ്യത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന തുക കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

വാർത്തകൾ അയക്കാനും പരസ്യം നൽകാനും താഴെയുള്ള നമ്പറിൽ വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുക..
+6017-8827237

ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ്, അപ്പ്ലിക്കേഷൻ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾക്ക് താഴെയുള്ള വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക  
+91 7025 711 221
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.